Tjenester

Iveland Anlegg tilbyr tjenester innen transport, anlegg, massetransport og veivedlikehold. Vi løser både små og store oppdrag, våre kunder er både private, bedrifter og offentlige.

Transport

Vi løser alle typer transportoppdrag. Vi flytter jord, stein, grus, asfalt og anleggsmaskiner. Trenger du transport, ta kontakt med oss for gode løsninger.

Anlegg

Vi utfører tradisjonelt entreprenørarbeid: tomtearbeid, veiarbeid, natursteinmurer m.m. Planlegger du bygging kan du med fordel ha oss på laget.

Veivedlikehold

Vi er totalleverandør innen veivedlikehold. Om enn det er grøfterensk, grusing, kantslott, skraping, brøyting, brøytestikker, feiing, salting, strøing eller annet. Vi løser oppdraget. 

Masse

Trenger du subb, grus, pukk, kult, stein, jord eller annet så ordner vi dette for deg. Vi har eget masseuttak med svært høy kvalitet på fjellet vi knuser, noe som gjør at du får masser som varer.

Kontakt oss

Vi kommer gjerne med anbud på arbeid du ønsker utført. Ta kontakt for en hyggelig samtale om fremtidige samarbeid, enten via e-post eller over telefon. 

Om oss

Iveland Anlegg startet opp i 2012 og har siden vokst til å bli en aktør som kan løse de fleste oppdrag innen anleggsvirksomhet. Våre medarbeidere jobber hardt for å levere gode tjenester. Iveland Anlegg søker å være en målbevisst, profesjonell og fordelaktig partner overfor både private, offentlige og bedriftskunder. Vi har sentral godkjenning.

Våre oppdrag er av en slik karakter at vi til enhver tid må ha sterkt fokus på HMS. Vi ønsker at våre ansatte, kunder og omgivelser skal være trygge, og ikke minst ønsker vi å ta vare på den kloden vi lever på. 

Kontakt oss