VÅRE TJENESTER


Transport

Vi løser både små og store oppdrag. Dersom det er noen få tonn pukk i gårdsplassen eller dersom ikke terrenget stemmer overens med planene dine, er vi selskapet du trenger. Vi løser oppdrag innen tilkjøring/fjerning av jord og steinmasser, asfalttransport, salg av masser, maskintransport og andre typer transportoppdrag. 

 • Tilkjøring/fjerning av jord og steinmasser
 • Asfalttransport
 • Salg av masser
 • Maskintransport
 • Andre typer transportoppdrag

Masse

I ulike prosjekter trengs det ofte fyllmasse eller masseflytting. Det passer oss utmerket. Vi har det som skal til for å løse små prosjekter for privatpersoner eller større prosjekter for bedrifter og det offentlige. 

Vi har eget masseuttak og kan transportere grus, sand, pukk, stein, jord og andre masser. Ikke minst kan vi fjerne overskuddsmasse fra anleggsprosjekter. Iveland Anlegg søker å være konkurransedyktige på pris og en god samarbeidspartner i utførelse. 

 • Fyllmasse, masseflytting
 • Sand
 • Subb
 • Grus
 • Pukk
 • Jord
 • Asfalt

Anleggsarbeid

Skal du ha utført et anlesoppdrag så er vi en seriøs og pålitelig partner. Vi utfører de fleste anleggsoppdrag og har maskiner til både små og store prosjekter. Vi tar på oss oppdrag fra privatpersoner, det offentlige og for bedrifter. 

Skal du ha store oppdrag utført så ordner vi også forsterkninger for deg. Da har du kun en aktør å forholde deg til.

 • Store og små oppdrag
 • Tomtearbeid
 • Graving, planering, veiarbeid, drenering, etc…
 • Sentral godkjenning

Veivedlikehold

Vi løser oppdrag innen alt av veivedlikehold. Om det sommer- eller vintervedlikehold eller annet kan du trygt la oss ta oppdraget.

Dersom du i vintersesongen trenger en god og årvåken aktør som kan ta hånd om brøyting, strøing eller salting kan du ta kontakt med oss. Det at veiene er trygge og gode å ferdes på har mye å bety for samfunnet. Dersom trengs det en seriøs og pålitelig partner på dette området. 

Vi har utstyret som skal til for å gjøre godt arbeid når det trengs. Ta kontakt for med informasjon. 

 • Skraping
 • Grusing
 • Rengjøring
 • Feiing
 • Brøyting og brøytestikker
 • Kantklipping
 • Grøfting

Kontaktpersoner

Ønsker du et tilbud, informasjon eller annet kan du kontakte Iveland Anlegg her:

Lars Gunnar Retterholt

Daglig leder

Mobil: 915 85 000
Epostadresse: lg@ivelandanlegg.no

Odd Olav Lauen

Kalkulasjon / Tilbud

Mobil: 977 00 950
Epostadresse: ool@ivelandanlegg.no